Felaket Yaralanma Nedir? By Lonnie Greenblatt on April 28, 2022

Siz veya sevdiğiniz biri, hayatınızı değiştirecek bir kazanın ardından uğraşıyorsanız, tıbbi bakımınız ve şu anda karşı karşıya olduğunuz diğer tüm masrafları nasıl ödeyeceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Bu feci yaralanmaya ve bunun geniş kapsamlı sonuçlarına neden olan kişi veya kuruluşa karşı dava açmak için bir avukat tutmanız gerekip gerekmediğini düşünüyor olabilirsiniz.

Felaket Yaralanma Nedir?

Felaket yaralanması, ani, beklenmedik bir kaza veya travmanın neden olduğu, yaşamı değiştiren kalıcı bir sakatlıktır. Birçok yaralanma türü bu açıklamaya sığabilir.

 • ampütasyon
 • Beyin hasarı
 • şekil bozukluğu
 • Görme Kaybı
 • Sağırlık
 • Sinir hasarı
 • Omurilik Hasarı
 • felç
 • Şiddetli Yanıklar

Felaket Yaralanmalarının Nedenleri

Binlerce farklı olay kalıcı sakatlığa neden olabilir.

Hayatı Değiştiren Etkiler

Bir kazanın katastrofik hasara yol açıp açmadığını belirlemek için, olası yaşamı değiştiren etkilerini değerlendirmeniz gerekir.

 • Kronik ağrı
 • şekil bozukluğu
 • Aile veya Bakıcılar Üzerindeki Travmatik Etki
 • duygusal bozukluk
 • Yalnız yaşayamama
 • kısırlık
 • İş Kaybı veya Çalışamama
 • Hafıza kaybı
 • felç

Etkinin Şiddeti

Bir olayın felaket olup olmadığını belirlerken, belirli kurban üzerindeki etkisini de göz önünde bulundurmanız gerekir. Örneğin, mağdur artık çocuklarına bakamayacak durumda olan bekar bir ebeveyn ise, bu kaza gerçekten bir felakete neden olmuştur. Benzer şekilde, bir dansçının aniden dans edemez hale geldiğini varsayalım. Bu durumda, bu onların mesleğe devam etme yeteneklerini etkileyecek ve şimdi yeni bir kariyere başlamanın maliyetli ve zorlu sürecine başlamaları gerekiyor.

Felaket Yaralanmalarının Pahalı Etkisi

İster kaza kurbanı olun, ister aile üyesi olun, ortaya çıkan masraflar şaşırtıcı olabilir. Aylarca gelirinizi kaybettiyseniz veya belki de artık çalışamıyorsanız, mali yük daha da ağırlaşacaktır.

 • Sürekli Özel Bakım
 • Yeni Engellilerle Başa Çıkmak İçin Ev Tadilatı
 • Uzun Süreli Tıbbi Bakım
 • Tıbbi malzeme
 • İlaçlar
 • Ruh Sağlığı Tedavisi
 • Fizik Tedavi
 • protez
 • Rehabilitasyon Programları
 • Tedavi Merkezlerine Seyahat

Geleceğe bakmak

Felaket bir yaralanmanın neden olabileceği tüm masrafları ve masrafları eklediğinizde, gelecekteki zorluklarınız çok zor görünebilir. Şu anda uğraştığınız tüm duygusal ve fiziksel belirtilere ek olarak, tıbbi faturaları nasıl ödeyeceksiniz?

Kişisel Yaralanma İddiasında Bulunmalı mısınız?

Kazaya bir kişi veya kurumun ihmali veya dikkatsizliği neden olmuşsa, yasal tazminat talep etmek isteyeceksiniz. Yaralanmanızın değeri, yaralanmalarınızın ciddiyetine ve yaşamınız üzerindeki etkisine bağlı olacaktır. Tahmin edebileceğiniz gibi, bunu değerlendirmek için bilgili uzmanlara ihtiyacınız olacak.

Kişisel Yaralanma Avukatına İhtiyacınız Var

Kazanın mevcut ve gelecekteki yaşam tarzınız üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını tahmin etmek ve anlamak için yetenekli bir hukukçu ekibine ihtiyacınız olacak. Avukatlarınız, ihtiyacınız olan tıbbi bakımı, bu bakımın maliyetlerini, sigorta ödemelerinin ayrıntılarını ve kazanızın şimdi ve daha sonra geçiminizi nasıl etkilediğini bilmelidir.

Rockville, Maryland'deki Uzman Avukatlar

Maryland, DC, Virginia veya Pennsylvania'da feci bir yaralanmanın etkileriyle uğraşıyorsanız, Greenblatt &; Veliev, LLC. Kişisel yaralanma davalarında altmış beş yıldan fazla deneyime sahip olarak, müşterilerin mümkün olan en uygun sonucu bulmalarına yardımcı olma konusunda uzmanız. Yaralanmanızdan sonraki yaşamla başa çıkmanızı sağlayacak tazminat aramanıza yardımcı olacağız.

Gorkhmaz M. Asgarov, Esq

Rockville, Maryland merkezli bir dava hukuk firması olan Greenblatt & Veliev, LLC ile kişisel yaralanma, işçi tazminatı ve ceza ve trafik savunma davaları için bireylere hizmet veren bir Avukat ve Hukuk Müşaviridir.

Related to This

Logo Icon

Greenblatt & Veliev, LLC

Greenblatt & Veliev, LLC provides dedicated legal representation to clients in Maryland, Washington DC, Virginia. Our attorneys have more than 65 years of combined experience in personal injury cases, and use this knowledge to serve you. Our professional affiliations and memberships include:

 • Maryland State Bar Association
 • The Bar Association of D.C.
 • America’s Top 100 Personal Injury Attorneys

Contact our offices for a free consultation online, or by calling: (301) 251-8776

Contact Us Today

Rate, Review & Explore

Social Accounts Sprite